Kādēļ tīrīšana ar sodas strūklu?

Kas ir soda strūkla?
Tīrīšana ar sodas strūklu ir viens no jaunākajiem veidiem, kā atbrīvot virsmu no krāsas, eļļām, lakām, uzdegumiem, kā arī vienkārši to attīrīt. Sodas strūklas iekārta, ar saspiesta gaisa palīdzību izpūš sodu (nātrija bikarbonātu) uz strūklojamās virsmas. Ārēji šis process liekas līdzīgs smilšu strūklai, bet visas līdzības pazūd, tiklīdz tiek izprasts process un procesa fizika. Smiltis ir ciets, smags materiāls, kurš ir spējīgs izpostīt jebkuru materiālu. Tās nomatē (saskrāpē) stiklu, saplēš gumiju un plastmasu, saskrāpē (profilē) metālu. Sodas strūklai nav nekā no tā. Pareizi ražota soda priekš strūklošanas, ir izgatavota no pārtikas klases nātrija bikarbonāta, kurai ir vienmērīgs grauda (frakcijas) izmērs, kurš ir krietni lielāks, nekā pārtikā izmantojamai sodai. Kad soda ietriecas strūklojamajā virsmā, tā eksplodē virzienā uz malām, un tieši enerģija, ar kuru grauds eksplodē, ir tā kas attīra virsmu no sedzošā materiāla – taukiem, krāsas, oksīdiem, pelējuma, netīrumiem, lakas, uzdeguma u.c..
Sodas strūklas priekšrocības:
soda nekaitē pamatvirsmai. Nekādas metāla vērpšanās, momentānās rūsas, stiklu, hroma, gumijas matēšanas un bojāšanas.
Viegla satīrīšana, soda ir ūdenī šķīstoša, noskalojama. Videi draudzīga. Nav kaitīga, nedegoša, nav indīga. Nesatur silīcija oksīdu. Lai saprastu domu, kādēļ sodas strūkla ir tik ļoti laba, paskaidrosim, kā sodas strūklas darbība atšķiras no citiem strūklošanas veidiem. Lai saprastu tās atšķirību, apskatīsim smilšu strūklu.
Mēs gribam notīrīt krāsu no automašīnas spārna. Apskatīsim vienkāršotu struktūras modeli, tam ko tīrīsim. Daudz nekā tur nav. Ir metāla detaļa, kura ir pārklāta ar plānu krāsas kārtu. Krāsas biezums ir aptuveni 177 mikrometri.
Iedomāsimies, ka strūklosim ar smiltīm. Apskatamies uz to no krāsas perspektīvas. Tieši tā – mēs gatavojamies raidīt akmeņus krāsas virzienā,kuri ir trīs reizes lielāki par krāsas slāņa biezumu, turklāt ar ļoti lielu ātrumu. Smilts arī ir blīvāka par krāsu. Trieciena spēks raida smilti cauri krāsai, sacērtot un sašķaidot to. Smiltis ir cietākas arī par metālu. Tā trieciena spēka daļa, kuru neabsorbēja krāsa, tagad izkliedējas uz metāla virsmas. Jāatceras, ka tā ir blīva, nepārtraukta smilšu strūkla. Ļoti daudz smilšu ietriecas jau metāla virsmā, padarot to raupju un nelīdzenu. Pēc šī, dažu stundu laikā sāksies virsmas oksidēšanās (rūsēšana), tikai no apkārtēja gaisa mitruma vien.

Tālāk apskatīsim tā paša spārna strūklošanu ar sodu.
Sodas strūklas iekārtās tiek izmantota soda ar lielu grauda izmēru (frakciju), kurš ir daudz lielāks par pārtikā izmantojamo sodu, un praktiski nesatur pulverveidīgu sodu. Soda ir daudz mīkstāka un mazāk blīva par smiltīm, taču pietiekami cieta, lai mazliet iekļūtu krāsas kārtā, un tieši šeit sākās interesantākā daļa. Sodai piemīt īpašība, kuru sauc par “augstu kristāla spēju salūzt vai sadrupt”. Tieši to soda arī dara. Sodas kristāls mazliet iekļūst krāsas virsmā un eksplodē. Visa enerģija, kas piemīt ļoti ātri kustīgam sodas kristālam, izplatās gar virsmu, un visas kristāla daļiņas iegriežas krāsas virsmā. Soda ir mīkstāka par metālu, un tādēļ soda ir spējīga ietekmēt tikai krāsu, vai jebkādu citu segumu. Kad spārns ir nostrūklots, sodai piemīt vēl viena priekšrocība, uz tīrā metāla virsmas ir plāna sodas putekļu kārta. Puteļi veido sārmainu vidi. Lai sāktos virsmas oksidēšanas (rūsēšana), ir jābūt mazliet skābam virsmas pH līmenim. Sārmainība nomāc skābju veidošanos no gaisa. LīdzĪga lieta ir ar pelējuma strūklošanu bēniņos, pagrabos un tml. Lai pelējums un baktērijas dzīvotu, tām ir vajadzīga skāba vide. Pēc sodas strūklas virsma paliek sterila un droša.
Kad spārns ir nostrūklots, virsma tiek nomazgāta un neitralizēta ar  rūsas inhibitoru un sāļu mazgātāju. Tagad tas ir gatavs krāsošanai, kas būtu jāizdara nākamo 48stundu laikā. Mazgājot, soda izšķīst un tā tiek nomazgāta no virsmas pilnībā. Pēc smilšu strūklas virsma ir kārtīgi jānoberž, lai būtu pilnīga pārliecība, ka smilšu un seguma daļiņas nav palikušas virsmas nelīdzenumos. Sodas strūkla ideāli noņem oglekļa uzdegumu, eļļas, smērvielas, blīvju materiālus, virsmas koroziju, krāsas un citus segumus, no dažāda veida metāliem, plastmasām un kompozītšķiedrām, bez pamatvirsmas bojājumiem vai izmaiņām.
SODAS STRŪKLAS PRIEKŠROCĪBAS:

TĪRĪŠANA UN SEGUMA NOŅEMŠANA VIENĀ REIZĒ

Standarta abrazīvā strūklošana ir netīrs process, bieži vien noklājot un pat ieslēdzot virsmā dažādus piesārņojumus(smērvielas, eļļas, darvu un abrazīva daļiņas) pašā
strūklošanas procesa laikā. Otrreizēji izmantojamais abrazīvs šo problēmu vēl vairāk pastiprina, un vēl vairāk piesārņo virsmu. Sodas strūkla vienā piegājienā notīra un atbrīvo virsmu no seguma, nodrošinot tādu virsmas tīrības pakāpi, kādu nevar panākt ar citām metodēm. Soda nav izmantojama otrreiz, kas izslēdz iespēju tīrīt jau ar vienreiz izmantotu abrazīvu. Pārklājumu (krāsu) adhēzijas(pielipšanas) spēja ir tiešā mērā atkarīga no virsmas tīrības pakāpes, tādēļ agresīvās strūklošanas metodes mēģina kompensēt šo virsmas tīrības pakāpi ar virsmas profilēšanu (jeb padarot to raupju).

UNIKĀLS ATTĪRĪŠANAS PROCESS

Sodas strūklā izmantotā soda piedāvā unikālās īpašības, kuras piemīt jau tās izejvielai – nātrija bikarbonātam. Tās cietības pakāpe (pēc Moha minerālu cietības tabulas ir aptuveni 2.4) un tās drupenums(trauslums) veido unikālu strūklošanas procesu ar nelielu vai nekādu ietekmi uz pamatvirsmu. Piemēram, no stikla var notīrīt biezu seguma kārtu, stiklu nekādi neietekmējot. Ar attiecīgu sodas strūklas iekārtas regulējumu, ir iespējams nostrūklot ļoti delikātas virsmas.

NAV NEPIECIEŠAMA STRŪKLOJAMĀS VIRSMAS IEPRIEKŠĒJA TĪRĪŠANA

Projektos, kuros strūklojamā virsma ir pārklāta ar smērvielām, uzdegumu un citiem piesārņojumiem, lielākā daļa metožu pieprasa pamatīgu virsmas attīrīšanu pirms strūklošanas. Tas ir nepieciešams, lai strūklošanas procesā šie piesārņojumi netiktu izsisti cauri krāsas vai cita veida segumam, pamatvirsmā, radot bojājošu pamatu jaunajam (segumam) krāsojumam.

NAV NEPIECIEŠAMA TĒRAUDA DETAĻU PĀRPROFILĒŠANA
sodas strūkla neprofilē tēraudu. Kad operators nostrūklo segumu no metāla virsmas, tas atsedz esošo metāla struktūru. Ja vien uz metāla virsmas nav korozijas, nav nekādas vajadzības to pārprofilēt.

SAMAZINĀTS CIETO DAĻIŅU ATLIKUMS

Tīra soda var tikt noskalota ar tīru ūdeni. Nofiltrējot cietās daļiņas, šķīdumu var novadīt notekūdeņu sistēmās, ar attiecīgām atļaujām. Cieto daļiņu atlikums, no sākotnējā, tiek samazināts zem 5% .

DABĪGS RŪSAS INHIBITORS

Cik ilgi soda atrodas uz dzelzi saturošas metāla virsmas, tik ilgi uz tās neveidojas rūsa. Lai veidotos rūsa, ir nepieciešams mitrums un skāba vide. Lielākajā daļā gadījumu, brīvais gaisa mitrums savienojumā ar oglekļa dioksīdu no atmosfēras, veido ogļskābi.Skābe atbrīvo brīvos dzelzs jonus, kuri savienojumā ar skābekli veido rūsu (oksidējas). Soda neitralizē skābes, aizsargā pret jonu atbrīvošanos un rūsas veidošanos.

PAAUGSTINĀTA DARBA DROŠĪBA

Sodas drošība cilvēkiem ir sen zināma. Bikarbonātu buferssitēma ir lielākā ekstracelulārā (ārpusšūnu) bufersistēma cilvēka organismā, jo bikarbonātiem ir ļoti liela nozīme cilvēka ķermeņa ķīmijas procesos. Tīra soda (nātrija bikarbonāts) nav kaitīga to norijot, ieelpojot vai kontaktā ar ādu, nav kairinoša acīm. Vienīgais risks strādājošiem, ir strūklošanas procesā attīrītās virsmas seguma daļiņas – eļļas, krāsas, uzdegumi u.c..

SMAKU LIKVIDĒŠANA

Bez ļoti labā tīrošā efekta, sodai piemīt arī smaku likvidējoša funkcija. To izmanto pēc ugunsgrēkiem, pelējuma u.c. smaku likvidēšanai.

IZSLĒDZ BĪSTAMU ŠĶĪDINĀTĀJU IZMANTOŠANU

Sodas strūkla ar ūdens pieslēgumu ir ideāls attaukošanas veids, kurš izslēdz šķīdinātāju izmantošanu. Sodas strūkla “neizšķīdina” un “neemulsificē” eļļas vai smērvielas, tā vienkārši tās pārklāj, kas atrauj tās no virsmas. Tas arī izslēdz eļļu un smērvielu pārvietošanu (izsmērēšanu) pa virsmu.

NERADA DZIRKSTELES

Sodas strūkla nerada dzirksteles un ir izmantojama sprādzienbīstamās vidēs, ieskaitot naftas pārstrādē, ķīmiskajā rūpniecībā, labības elevatoros, un citur, kamēr vien ir nodrošināts pienācīgs iekārtu sazemējums, lai izvairītos no statiskās strāvas uzkrāšanās.

PILNVEIDOTA PLAISU NOTEIKŠANA

Kad metāls tiek tīrīts, lai noteiktu plaisu atrašanās vietas, izmantojot parastās abrazīvās metodes, abrazīva daļiņas tiek sadzītas plaisās, kā arī virsmas raupjums liedz tās atrast. Soda plaisas pat iztīra, un tās ir viegli atrodamas.

NAV SODAS ATLIKUMU ŠAURĀS DETAĻU VIETĀS

Sodas strūklā izmantotā soda ir 100% dabīga un bez piedevām, tādēļ ir izmantojama sarežģītu, smalku un kritisku motora daļu tīrīšanā. Pēc strūklošanas soda ir izskalojama ar ūdeni. Tradicionālās strūklošanas abrazīvi nav šķīstoši, un pēc strūklošanas var sastrēgt sarežģītās detaļu vietās, kā rezultāts var būt motoru bojājumi tā darbības laikā.

KO DARĪT AR RŪSU?

Sodas strūkla netiek izmantota rūsējušu (oksidējušu) detaļu un virsmu strūklošanā, sakarā ar to, ka abrazīva enerģija un darbības princips nav pietiekams, lai panāktu nepieciešamo oksidētā slāņa noņemšanu. Sakarā ar to, ka rūsējušās virsmas jau ir bojātas pašā rūsēšanas laikā, tās tiek apstrādātas ar agresīvajiem abrazīviem – smiltis, skrotis, tērauda skaidas, alumīnija oksīds un tml. , veicot virsmas profilēšanu līdz vajadzīgajam metāla tīrības standartam, padarot to raupju. Šis process prasa pamatmateriāla zudumus, un arī bojā to termiski un mehāniski, kas gan tiek uztverts, kā neizbēgamās izmaksas, šādu virsmu apstrādē.