Vēl viens skaists sporta auto paciemojās strūklošanas darbnīcā uz attīrīšanas un gruntēšanas darbiem. Žēl, ka nebūs redzams uz Latvijas ceļiem.